• Agent Hai - Open Your Future
 • +84 (028) 3821 8908
 • EN/VI
Trang chủ > Visa > Visa sau tốt nghiệp (visa 485)

Visa sau tốt nghiệp (visa 485)

Visa sau tốt nghiệp (visa 485)

Thị thực này dành cho sinh viên quốc tế vừa mới tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục của Úc. Nó cho phép bạn sống, học tập và làm việc tại Úc tạm thời sau khi bạn học xong.

Visa 485 gồm: 

 1. Graduate Work stream– Dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các ngành nghề thuộc danh sách tay nghề SOL – Skilled Occupation List. Visa này được cấp thời hạn là 18 tháng kể từ ngày cấp.
 2. Post-Study Work stream– Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sỹ và không phân biệt chuyên ngành. Loại visa này được áp dụng cho sinh viên đã được cấp visa du học kể từ ngày 5/11/2011. Thời hạn của visa làm việc này lên đến 4 năm kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào bằng cấp của đương đơn.

Graduate-Work-stream

Các yêu cầu chính dành cho dạng việc làm tốt nghiệp là:

 • Hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc
 • Hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ, hoặc tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua
 • Được giới thiệu một công việc trong danh sách Các việc làm có tay nghề và vượt qua được các đánh giá dành cho nghề đó
 • Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghềnghiệp được đề cử
 • Đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải giữ một visa có giá trị gắn kết tính đến thời gian nộp đơn
 • Trình độ tiếng Anh: ít nhất 6 cho mỗi kỹ năng trong bài thi IELTS hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc NewZealand
 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

Post-Study-Work-stream

Các yêu cầu chính dành cho dạng việc làm nghiên cứu là:

 • Nộp đơn xin visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011
 • Hoàn thành 2 năm tại Úc với trình độ cử nhân hoặc cao hơn
 • Hoàn thành bằng cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong vòng 6 tháng 6 qua
 • Đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải giữ một visa có giá trị gắn kết tính đến thời gian nộp đơn.
 • Trình độ tiếng Anh: ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng trong bài thi IELTS hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc New Zealand.
 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn

Quyền lợi visa 485

Những quyền lợi khi các du học sinh xin được visa 485 – visa làm việc sau khi tốt nghiệp tại Úc:

 • Du học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tạm trú tại Úc.
 • Du học sinh trong thời gian được cấp visa 485 có  quyền di chuyển và đi lại tại Úc.
 • Du học sinh được phép làm việc và học tập  tại Úc trong khoảng thời gian của visa được cấp.

Thời gian lưu trú

 • Graduate Work stream – 18 tháng
 • Post-Study Work stream – từ hai đến bốn năm

Lệ phí visa: Từ 1.500 AUD