• Agent Hai - Open Your Future
  • +84 (028) 3821 8908
  • EN/VI
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nổi bật > Úc > LÃNH THỔ BẮC ÚC (NORTHERN TERRITORY) – CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ 190/491

Tin tức nổi bật

LÃNH THỔ BẮC ÚC (NORTHERN TERRITORY) – CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ 190/491

Bắc Úc (Northern Territory) được coi là nơi có chính sách “thoáng” nhất về đinh cư diện tay nghề. Điều này dựa trên việc chính phú NT chỉ yêu cầu: Eligibility | Australia’s Northern Territory (theterritory.com.au)

Theo như số liệu của Chương trình nhập cư của Chính phủ Úc, NT được phân bổ 500 hạn ngạch cho subclass 190 và 500 hạn ngạch cho subclass 491 Migration Program planning levels (homeaffairs.gov.au). Chương trình định cư diện tay nghề bảo lãnh của NT năm 2021-22 đã dùng hết hạn ngạch cho subclass 491 vào đầu năm 2022 và gần đây đã được phân bổ thêm 200 hạn ngạch cho subclass này. Northern Territory Government visa nomination | Australia’s Northern Territory (theterritory.com.au)

NT hiện chỉ nhận đơn trong nước. Ứng viên được chia làm 2 nhóm: nhóm NT graduates và nhóm còn lại. Additional requirements for onshore applicants | Australia’s Northern Territory (theterritory.com.au)

NT graduates

Ngoài các điều kiện nêu trên, ứng viên cần đáp ứng thêm các điều kiện sau của NT:

  1. Hoàn thành khóa học 2 năm bậc Đại học trở lên tại NT
  2. Sống tại NT ít nhất 6 tháng sau khi tốt nghiệp, hiện đang giữ visa 485 (hoặc bridging visa của 485). Nếu không thể đáp ứng được điều kiện này, ứng viên sẽ được xét cho subclass 491.
  3. Người phụ thuộc hiện không giữ student visa
  4. Chứng minh nỗ lực tìm kiếm việc làm tại NT

 

Nhóm ứng viên còn lại

Nhóm này bao gồm những người có visa làm việc tạm trú và hiện đang cư trú tại NT. Điều kiện để được mời nộp subclass 190/491:

  1. Sống tại NT ít nhất 2 năm (subclass 190) hoặc 12 tháng (subclass 491) ngay trước thời điểm nộp đơn
  2. Người phụ thuộc đang không sống ở Bang/Lãnh thổ khác của Úc.
  3. Có việc làm full time, đúng ngành trong vòng 2 năm qua (subclass 190) hoặc 6 tháng qua (subclass 491) và có hợp đồng lao động cho 12 tháng tiếp theo.

 

TAGS:

Comment Facebook