• Agent Hai - Open Your Future
  • +84 (028) 3821 8908
  • EN/VI
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nổi bật > Úc > Kết thúc chương trình visa Sự kiện Đại dịch

Tin tức nổi bật

Kết thúc chương trình visa Sự kiện Đại dịch

Thông cáo chung cùng ông Andrew Giles, Nghị sỹ của Đảng Lao động Albanese.

Chính phủ Đảng Lao động Albanese đang tiến hành đóng cửa chương trình visa Sự kiện Đại dịch.

Từ tháng 2 năm 2024, visa này sẽ dừng hoạt động. Quyết định này nhằm tối ưu hóa hệ thống visa và phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu cộng đồng khi mà visa này không còn phù hợp.

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2023, visa Sự kiện Đại dịch sẽ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký từ những cá nhân đã sở hữu visa Sự kiện Đại dịch trước đó. Những người nắm giữ các loại visa khác sẽ không được phép đăng ký cho visa Sự kiện Đại dịch. Hành động này được thực hiện nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống visa.

Các cá nhân nắm giữ visa Sự kiện Đại dịch hợp pháp sẽ tiếp tục duy trì tình trạng hợp pháp cho đến khi visa hiện tại của họ hết hạn. Việc đóng cửa từng giai đoạn của visa này là một biện pháp đảm bảo rằng hệ thống visa sẽ phục vụ đúng theo nhu cầu của cộng đồng Australia.

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2023, các đơn đăng ký mới sẽ được xem xét và cấp visa trong vòng sáu tháng, với mức phí đăng ký là 405 đô Úc. Những biện pháp này đảm bảo rằng visa chỉ được cấp cho những người thực sự có nhu cầu và ý định ở lại Australia để đóng góp cho đất nước này.

Những người hiện nắm giữ visa Sự kiện Đại dịch và muốn nộp đơn cho một loại visa khác sẽ cần tuân thủ các tiêu chí cụ thể của loại visa đó. Những người không có lựa chọn cho các đơn đăng ký visa khác dự kiến sẽ rời khỏi Australia khi visa hiện tại của họ hết hạn.

Tìm hiểu bài viết gốc tại:

https://minister.homeaffairs.gov.au/ClareONeil/Pages/closure-of-the-pandemic-event-visa.aspx?fbclid=IwAR2r3zlDLFqcPh-OolrSGeegp1uemmGKjpSnVNOXDzH0Q-XUhUzLj9JxDKs

Đừng ngần ngại liên hệ để được AgentHai tư vấn về du học định cư và cuộc sống tại Úc bạn nhé.
TAGS:
TAGS:

Comment Facebook