• Agent Hai - Open Your Future
 • +84 (028) 3821 8908
 • EN/VI
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nổi bật > Úc > DỰ THẢO SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ – TASMANIA 2022-23

Tin tức nổi bật

DỰ THẢO SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ – TASMANIA 2022-23

Chương trình Tasmanian Skilled Migration State Nomination đã được áp dụng từ năm 2016, với những thay đổi chủ yếu lặp đi lặp lại kể từ thời điểm đó. Một số vấn đề đã xuất hiện kể từ đó mà vẫn chưa được giải quyết. Bao gồm:

 • Các tiêu chí và quy trình đánh giá ngày càng trở nên phức tạp. Điều này đã dẫn đến sự không chắc chắn cho người nộp đơn và quá trình xét duyệt phức tạp để đánh giá các đơn đăng ký.
 • Điều kiện có công việc toàn thời gian cho nhóm employment categories có  đã khiến Tasmania Graduate pathway là lựa chọn khả thi duy nhất cho nhiều ứng viên chỉ có công việc bán thời. Điều này dẫn đến việc sinh viên theo học các khóa học không phải vì hứng thú, mà vì kết quả định cư. Do đó, các nhà tuyển dụng đã đưa ra một số quan ngại liên quan đến chất lượng đào tạo.
 • Một số lượng đáng kể người nộp đơn có công việc ở kỹ năng thấp, thường có triển vọng không rõ ràng cho một nghề nghiệp có tay nghề cao. Các ứng cử viên này thường phải chấp nhận các điều kiện việc làm thấp hơn quy định, và trong một số trường hợp, người sử dụng lao động đã dựa vào điều này để sử dụng lao động có kỹ năng thấp hơn.
 • Xu hướng khuôn khổ hiện tại là cho những người chuyển đến Tasmania trước khi họ chứng tỏ được khả năng định cư lâu dài ở Tasmania.
 • Số lượng đơn đăng ký cao với hạn ngạch hạn chế cho các vị trí đề cử, dẫn đến số lượng lớn các đơn đăng ký bị tồn đọng và sự không chắc chắn đối với những ứng viên đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, nhưng khả năng nhận được nomination thấp do thiếu hạn ngạch.

 

Mục đích của các thay đổi được đề xuất

 • Cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho các ứng viên về lộ trình cần thiết để đạt được kết quả thành công
 • Ghi nhận khả năng định cư ở Tasmania và các kỹ năng cần thiết
 • Các tiêu chí mới được đề xuất phải rõ ràng, khách quan và ghi nhận khả năng định cư ở Tasmania và các kỹ năng cần thiết
 • Thừa nhận tầm quan trọng của giáo dục quốc tế trong việc giúp thu hút những người di cư có tay nghề cao trong tương lai đến tiểu bang, mà không yêu cầu các ứng viên hoàn thành việc học một cách không cần thiết
 • Khuyến khích cư trú dài hạn, bằng chứng định cư ở Tasmania và tin tưởng hơn vào triển vọng định cư lâu dài sau đó của những người được đề cử. Sau khi hoàn tất, Migration Tasmania sẽ phát triển các yêu cầu và quy trình đề cử mới, sẽ áp dụng cho các đơn đăng ký mới được thực hiện trong năm tài chính 2022-23.

 

Đề xuất khuôn khổ mới

Khuôn khổ mới dự định thực hiện vào tháng 7 năm 2022, bao gồm 6 lộ trình sau:

 

 1. Tasmanian Skilled Employment
 • Được đề xuất chỉ giới hạn đối với việc làm có tay nghề cao (ANZSCO Skill Levels 1-3, cộng với các nghề nghiệp Skill Level 4 như ANZSCO 4231 Aged and Disabled Carers, 4233 Nursing Support and Personal Care Workers và 4234 Special Care Workers).
 • Việc làm bán thời gian đủ điều kiện để được đề cử để tối đa hóa con đường cho các ứng viên mới hoàn thành việc học.
 • Đề cử Subclass 190 dành cho các ứng viên có skill assessment và việc làm liên quan từ danh sách mở rộng các nghề có tay nghề cao có tầm quan trọng chiến lược đối với Tasmania, thay vì các lựa chọn hạn chế trong Tasmanian Skilled Occupation List hiện tại.

 

 1. Tasmanian Skilled Graduate
 • Các danh mục Tasmania Graduate hiện có bị hạn chế từ trình độ AQF 5 (Diploma) trở lên.
 • Loại bỏ yêu cầu đối với những người không có visa Sinh viên phải hoàn thành một khóa học liên quan đến Priority Industry Training and Workforce Development Area
 • Ít nhất ba tháng làm việc sau khi học tập liên quan đến khóa học và skill assessment của họ để thể hiện khả năng làm việc và định cư lâu dài.
 • Nhiều bằng cấp không thể được kết hợp để đáp ứng yêu cầu thời gian học (ví dụ: học Diploma rồi học Advanced Diplomas không thể đáp ứng yêu cầu học hai năm).
 • Các khóa học Certificate III và IV sẽ bị coi là không đủ điều kiện. Tuy nhiên, nếu có việc làm ổn định, sinh viên tốt nghiệp có khả năng nộp đơn đề cử cho diện có việc làm hoặc Established Residence pathway ở mục dưới đây.

 

 1. Tasmanian Established resident
 • Tạo ra con đường mới cho các ứng cử viên đã sống ở Tasmania trong một thời gian dài ít nhất 2 năm đối với subcalss 491 và 3 năm đối với subclass
 • Việc làm trong ANZSCO 4 với 6 tháng làm việc để chứng minh con đường định cư hợp lý với việc làm có tay nghề
 • Cung cấp một lộ trình cho sinh viên tốt nghiệp (bao gồm cả việc học Certificate) hoặc người di cư tạm thời chuyển đến từ các Bang/Lãnh thổ khác, những người chưa đáp ứng các pathway khác hoặc cần thêm thời gian để hòa nhập tại
 • Ghi nhận định cư dài hạn có công việc tại Tasmania.

 

 1. Tasmanian Business Owner
 • Những thay đổi nhỏ đối với hạng mục đề cử Small Business Owner hiện có.
 • Kéo dài thời gian hoạt động kinh doanh đủ điều kiện từ 6 đến 12 tháng để chứng minh tốt hơn khả năng thành của doanh nghiệp.
 • Thu nhập kinh doanh cá nhân với 85% của Temporary Skilled Migration Income Threshold.

 

 1. Overseas Applicant (Invitation only)
 • Xóa Danh sách Tasmanian Skilled Occupation List và thay thế bằng danh sách trình bày chi tiết các kỹ năng và kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng Tasmania yêu cầu đối với một số ngành công nghiệp.
 • Các ứng viên có Skillselect EOI đáp ứng các điều kiện trong danh sách đó sẽ được mời nộp đơn để được đề cử.

 

 1. Overseas Applicant (Job Ofer)

Không có thay đổi nào được đề xuất cho hạng mục này.

 

 1. Family in Tasmania

Hạng mục này có thể bị loại bỏ. Loại này nhận được số lượng đơn đăng ký thấp mỗi năm và phần lớn trùng lặp với dòng Family Sponsored visa 491 Skilled Work Regional.

 

Dưới đây là Bảng so sánh cho một vài trường hợp cụ thể:

 

 

Chưng cầu ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 qua email tới skills@migration.tas.gov.au 

 

Nguồn: 3530498.pdf (mailsnd.com)

TAGS:

Comment Facebook