• Agent Hai - Open Your Future
  • +84 (028) 3821 8908
  • EN/VI
Trang chủ > Du học > Du học Úc > Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục Australia với hơn 1200 cơ sở đào tạo và hơn 22.000 khóa học đem lại các lựa chọn học tập đa dạng cho sinh viên quốc tế. Bạn có thể theo học ở tất cả các bậc từ tiểu học, trung học, đến giáo dục và đào tạo nghề (VET), từ các khóa học tiếng Anh đến đào tạo bậc đại học và sau đại học. Bạn có thể học Bằng Cử Nhân hoặc học khóa học ngắn hạn trong khi đang làm việc hoặc đi du lịch ở đất nước này.

 

Đào tạo phổ thông (Tiểu học và Trung Học)
Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:
• Tiểu học – Thời gian học là bảy năm, bắt đầu từ Mầm Non đến Lớp 6
• Trung học – Thời gian học là bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10,
• Trung học Phổ thông – Thời gian học là hai năm, gồm Lớp 11 và Lớp 12.

Giáo dục đại học và cao đẳng
Giáo dục đại học và cao đẳng bao gồm đào tạo bậc đại học, cao đẳng và giáo dục đào tạo nghề (VET).
Có 3 loại khóa học đào tạo đại học, gồm các học vị Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Tại Úc, sinh viên có đăng ký học chương trình bằng Cử Nhân kép hoặc kết hợp để nhận được hai Bằng Cử Nhân. Đây thường là lựa chọn của sinh viên các ngành nghệ thuật, thương mại, luật và khoa học.
Có 43 trường đại học tại Úc (40 trường đại học công, hai trường đại học quốc tế, và một trường đại học đặc thù tư nhân). Cùng với các trường đại học, có nhiều cơ sở đào tạo khác cung cấp các khóa học đại học.

Đào tạo nghề
Lĩnh vực đào tạo nghề tại Úc dựa trên sự hợp tác giữa các chính quyền và các ngành công nghiệp. Các trường của chính phủ, được gọi là các trường Cao Đẳng và Chuyên Nghiệp (TAFE), cũng như là các trường tư thục cấp các chứng chỉ VET. Tại đây, du học sinh được học tập với các chuyên viên có trình độ cao nhất, học từ thực tiễn nghề nghiệp trong một môi trường làm việc thực thụ.

Du học nước khác

Thêm cơ hội phát triển tương lai