• Agent Hai - Open Your Future
 • +84 (028) 3821 8908
 • EN/VI
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nổi bật > Úc > Cập nhật tháng 7.2023: Visa 190-Tasmania

Tin tức nổi bật

Cập nhật tháng 7.2023: Visa 190-Tasmania

Visa 190 Úc hay còn có tên gọi tiếng anh đầy đủ là Skilled Nominated Visa – Subclass 190. Nói một cách đơn giản thì đây là một loại visa tay nghề thường trú. Dành riêng cho những lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống, có ngành nghề nằm trong danh sách nghề nghiệp của Úc. Điểm đặc biệt của loại visa định cư Úc diện tay nghề này là phải có được sự đề cử của chính quyền tiểu bang vùng lãnh thổ Úc.

Có Visa 190, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt hấp dẫn như quyền cư trú, quyền tham gia lao động và học tập tại Úc, quyền tham gia chính sách an sinh xã hội, quyền du lịch, quyền bảo lãnh, và quyền nhập quốc tịch Úc. 

Cập nhật tháng 7.2023 về Visa 190 – Tasmania: 

 • Các ngành nghề sau được sử dụng nhằm xác định đủ điều kiện đề cử cho visa 190 theo con đường đề cử Tasmanian Skilled Employment – TOSOL Option, và ưu tiên thư bày tỏ nguyện vọng trên trang Migration Tasmania Gateway.
 • Trừ khi có các thông báo khác, các lưu ý được liệt kê cho một số nghề nghiệp cũng được yêu cầu để có được mức ưu tiên Xanh Hoặc Vàng trong tất cả các lộ trình xin Visa (trừ khi có ghi chú khác). 
 • Tài liệu này không phải là danh sách chính thức về các kỹ năng hoặc các lĩnh vực hiện đang thiếu nhân lực cấp bách nhất ở Tasmania.
 • Ủy ban Kỹ năng Quốc gia tiến hành nghiên cứu liên tục và công bố dữ liệu về xu hướng trên thị trường lao động Úc, bao gồm nhu cầu nhân lực tại Tasmania. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập cổng thông tin  Labour Market Insights

Danh sách ngành nghề: https://www.migration.tas.gov.au/skilled_migration/tasmanian_onshore_skilled_occupation_list

Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật khi Danh Sách Kỹ Năng Ưu Tiên của Uỷ ban Kỹ năng Quốc gia (the National Skills Commission) ban hành những thông tin tiếp theo.

 • Lưu ý :
 1.  Các nhóm nghề không được liệt kê  vẫn đủ điều kiện đề cử cho visa 190 theo con đường Tasmanian Skilled Employment sau 15 tháng làm các công việc liên quan.
 2. Ứng viên cũng đủ điều kiện cho đề cử theo các con đường Tasmanian Skilled Graduate, Established Resident, Business Operator và Overseas Applicant (Job Offer)
 3. Ứng viên có thể thực hiện kỳ thi đánh giá tay nghề (Skills assessment) và làm việc trong cùng một nhóm 4 chữ số để được xem xét cho đề cử visa 190 theo con đường Tasmanian Skilled Employment. Trong trường hợp nghề nghiệp không có trong danh sách nghề nghiệp kỹ năng của Bộ Nội vụ và không có thẩm định tay nghề cho vai trò đó, ứng viên có thể thực hiện thẩm định tay nghề cho một trong các nghề nằm trong nhóm được liệt kê. Ví dụ, một ứng viên có đánh giá kỹ năng cho “232212 Kiểm Soát Viên” (232212 Surveyors) có thể làm việc trong bất kỳ vai trò nào được liệt kê trong nhóm “2322 Nhà khảo sát và khoa học không gian” (2322 Surveyors and Spatial Scientists) để đáp ứng yêu cầu đề cử visa 190. Tham khảo Danh sách Nghề nghiệp Kỹ năng của Bộ Nội vụ để biết chi tiết về cơ quan đánh giá kỹ năng.
 4. Nếu được nêu ra, cần có thành viên CPA, CA, IPA, ACCA, CFA, CIMA đầy đủ. Điều này không bao gồm thành viên liên kết hoặc việc đánh giá kỹ năng di cư.
 • Lưu ý khác:
 1. Các nhóm nghề dưới đây đã bị loại khỏi TOSOL vào ngày 1 tháng 7 năm 2023.  Các việc làm trong vòng 6 tháng có đánh giá kỹ năng liên quan từ nhóm nghề này sẽ vẫn đủ điều kiện để được đề cử cho Visa 190 nếu bắt đầu trước ngày 1 tháng 7 năm 2023.
 2. Tất cả các yêu cầu của Tasmanian Skilled Employment – TOSOL Option vẫn phải được đáp ứng.
 • 1211 Nuôi trồng thủy sản
 • 1311 Quản lý Quảng cáo, Quan hệ Công chúng và Bán hàng
 • 1321 Quản lý Dịch vụ Doanh nghiệp
 • 1351 Quản lý Công nghệ Thông tin
 • 2231 Chuyên gia Nhân sự
 • 2326 Kỹ sư Quy hoạch Đô thị và Vùng lãnh thổ
 • 2345 Nhà khoa học Sinh học
 • 2346 Nhà khoa học Y sinh
 • 2421 Giảng viên và Hướng dẫn viên Đại học
 • 2513 Chuyên gia Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường
 • 3112 Kỹ thuật viên Y tế (ví dụ: người thu thập mẫu xét nghiệm)
 • 3123 Kỹ sư Thiết kế Điện
 
 

Comment Facebook